PIOTRKOSOFT.net

Data Storage Center
Worldwide mirror service Polish Public FTP archive

Kontakt z Piotrkosoft.
Polish English

Jeśli czujesz chęć:

Skorzystaj z któregoś z poniższych adresów:

Klucz PGP:

server: Heather1 HP_DL-VM1 # 1:16PM up 128 days, load averages: 0.48, 0.32, 0.25 # 179
server: Heather2 HP_DL-VM2 # 1:24AM up 128 days, load averages: 0.89, 0.38, 0.30 # 171
Bandwidth utilization on this server 155,52Mbit OC-3

Bandwidth utilization Heather1 heather1:lagg1
Bandwidth utilization Heather2 heather2:lagg1

admin(.AT.)piotrkosoft.netinet.net
© 2014 Piotrkosoft All rights reserved